14 Sept 2007

Heroes-premiär på tv: Kriminella sköter marknadsföringen

Dagens media tar upp den amerikanska tv-serien Heroes premiär i TV4: Nedladdning kostade Heroes 300.000 tittare.
Trots de hundratusentals man antog hade tjuvtittat på serien via olaglig nedladdning var det nära en miljon som ändå följde de två startavsnitten på TV4, att jämföra med det populäraste Lost-avsnitt som hade 1,1 miljon tittare.

Både fildelningen, när man erbjuder andra sin filer gratis på nätet, och nedladdning, när man hämtar hem dem, är ofta illegalt. Men i en en blixsnabb multimedieutveckling över nätet har de juridiska gråzonerna blivit många bland annat för att upphovsrätts- copyrightlagarna inte hängt med i utvecklingen.

En nedladdningshype på tv-serier som Lost och Prison Break lockar troligen nya helt legala tittare som aldrig skulle ha känt till serien om den inte hade exponerats och diskuterats i de vanliga nöjeskanalern, i bloggar, på YouTube och inom nischade sociala nätvärk på Internet. Och den marknadsföringen, person till person, kostar inte producenterna någonting.

De kan istället plantera information och diskussioner om sina produkter i forum där engagerade "delare" av informationen sprider den vidare. Det är ett bra exempel på den så kallade tvåstegshypotesen: Avsändaren vänder sig till tidiga och rastlösa konsumenter/användare/opinionsbildare, som i sin tur för informationen vidare till vanligt folk, som tror på dem.

Fildelarna och nedladdarna är kanske tv-bolagens främsta marknadsförare.

En närliggande fråga är om det över huvud taget går att mäta hur många tittare som uteblivit från en tv-sändning när det inte ens går att mäta om de som faktiskt har tv:n på verkligen tittar. Mycket tyder på att åtminstone de unga gör allt möjligt samtidigt.

Lunarstorm har kollat in sin unga målgrupp: Så vad gör folk mellan 16 och 30 när tv:n är på?

/Eva

No comments: