25 Sept 2007

Vägra ta mummel

I salen samlades ett femtiotal anställda, som efter chefens presentation om en förändring på jobbet uppmanades att ställa frågor. Den viktigaste kommunikationen kring förändringar, sägs det, är den man får direkt från sin chef, och så långt var allt enligt regelboken.

Efter ett tag slog det mig att de annars så smarta låter sina frågor och synpunkter gå förlorade:
- Mummel mummel mummel. Mummel mummel mummel?

Förr var det nästan alltid någon ängel i rummet som med hög röst sa:
- Tala högre, vi hör inte nånting här borta.

Men någonting har hänt. Ingen säger ifrån. Mumlandet och viskandet sprider sig.

Kanske är det inte skrivandet som är på tillbakagång, som någon gammal språkprofessor påstod, för folk mailar, sms:ar, chattar, diskuterar, bloggar och umgås över nätet via texter som aldrig förr. Det är konsten att tala som börjar gå förlorad.

"Tala är silver, tiga är guld", säger det gamla ordspråket, men mumla är varken tiga eller tala. Det tar precis lika lång tid som tal men är mindre talande än självaste tysnaden.

Så om du leder ett möte: sammanfatta varje fråga så att alla kan hänga med.
Och om du är publik: Våga fråga om du har frågor, och våga säga ifrån till om du inte hör vad som sägs. Det kommer att uppskattas.

Även det bästa av innehåll blir grumsigt och tråkigt när det mumlas fram.

No comments: