31 Oct 2007

Framtidens guide till galaxen

Jag har en kommunikatörskollega som alltid ställer sig frågan ”What’s in it for me?” när hon kliver i mottagarens skor. Det är helt i linje med de framtidsscenarier som Kairos Future har arbetat fram med Sveriges Informationsförening kring informatörens roll 2025.


What’s in it for me? karaktäriseras av kräsna och mångfacetterade individer. Dessa personer tycker att det är viktigare att ha en global livsstil än att tillhöra en geografisk plats. Varumärken och förtroendekapital blir oerhört betydelsefulla, vilket gör att det enda företag och organisationer kan göra för att skilja sig från mängden är med etiken och berättandets makt – det attraherar mottagaren i framtiden.

Då mottagarna är mycket ombytliga blir de svåra att identifiera, vilket innebär att konkurrensen kring deras uppmärksamhet blir större. Samtidigt som företagen får allt svårare att lära känna konsumenterna in på djupet, blir mångfalden paradoxalt nog en konkurrensfördel i den egocentrerade framtiden.

Såväl individerna som företagen kommer att använda sig av informationsmäklare och intelligenta agenter för att hitta guldkornen direkt. Scenariot målar upp en bild där det stora informationsflödet blir välanpassat; mottagaren får sällan information hon eller han inte vill ha.

I framtiden kommer den strategiska kommunikationen hålla sig på en berättande och underhållande nivå. Det blir än mer viktigt att använda rätt budskap, i rätt tid och genom rätt kanaler, för att nå den tänkta målgruppen. Enligt scenariot blir kommunikatören en ”guide till galaxen”.
/Helle

1 comment:

Anonymous said...

Var beställer jag en "bubble fish" tro? ;-)