16 Nov 2007

Hur engagerad är du?

Engagemang är bra. Enligt en undersökning gjord av Towers Perrin lyckas företag bättre finansiellt om medarbetare är engagerade i sitt jobb. En anledning är att engagerad personal gör sitt yttersta och stannar kvar i företaget.

Tyvärr verkar inte alla företag förstå vilken tillgång engagerad personal är. För att lyckas behöver medarbetarna dock inspireras av top management. Det kräver att de seniora ledarna i sin tur är engagerade. Tyvärr upplevde bara en dryg tredjedel att dessa är öppna och ärliga i sin kommunikation och mindre än hälften höll med om att ledningen anstränger sig att vara synliga och tillgängliga.

Genom strategisk kommunikation kan engagemanget öka, om man både synliggör ledningen (så att medarbetarna inspireras att ge allt) samtidigt som cheferna uppmärksammar de individualla insatserna.

Precis som i andra affärer är bäst om det är ett win-win-förhållande mellan parterna; Nöjda och engagerade medarbetare är lönsamma, fastän de har riktigt roligt på jobbet.


/Helle

No comments: