28 Feb 2008

Orden versus kroppsspråket

För snart tio år sedan såg jag Teaterstudio Ledermans föreställning Mozart versus Salieri. Föreställningen utgick ifrån den text Aleksander Pusjkin skrev när ryktet nådde honom om Mozarts dramatiska död.

I manuset hade Pusjkin inte skrivit några instruktioner om hur texten skulle framföras, och teaterstudio Lederman framförde texten på olika sätt i samma föreställning. Det var fascinerande att se vilken innebörd orden fick när Mozart gestaltades som naivt oskyldig i sin relation till Salieri, eller när de spelade upp samma scen men med en mer desillusionerad Mozart.

Ett budskap består såväl av vad som sägs, orden, som hur det sägs, presentationen. En del säger att så lite som tio procent av det vi uppfattar i en presentation är själva orden. Resten är visuella och känslomässiga intryck.
- Kroppsspråket säger mycket, men vi är inte vana att tolka det, inser Ruter Dams VD Gunilla Arhén efter att ha gått en ledarskapsutbildning i Jurij Ledermans regi.

Jag visste inte ens att Lederman hade kurser i ledarskap. Det fick jag veta när jag läste artikeln I mörkret hos Lederman släpper ledarnas scenskräck, där han säger att en bra början är att bli medveten om egna och andras beteenden. En så ’enkel’ sak som att sätta sig på en stol handlar om makt, att ta rummet i besittning.

Min kollega och vän Elizabeth håller kurser i presentationsteknik och seminarier i hur man skapar sitt eget varumärke för att få ut sina budskap. Hon vet att det är avgörande hur man förmedlar det man vill ha sagt:
- Ingen är född till talare. Alla, även slipade politiker, måste träna för att få fram sitt budskap.

Om vi inte kan presentera vårt budskap på ett övertygande sätt spelar det ingen roll om vi har massor av kunskap och erfarenhet.

Precis som en skådespelare övar inför en föreställning eller idrottsmannen tränar inför en tävling måste den som vill förmedla något öva - både på vad som ska sägas och hur det ska framföras. Det är så vi kan bli bättre på att övertyga, sälja in våra budskap eller få med andra på en ny idé.


/Helle

No comments: