17 Apr 2008

Smittsam spridning i sociala medier

Begreppet viral kommunikation tycks spridas som ett virus, men vad står det för?

Några av inslagen på konferensen Disruptive Media: Från massmedia till mikromedia visade case där individer i målgruppen lockas att bidra i spridningen av en produkt/varumärke/event genom att till exempel delta i tävlingar där deras egna bidrag publiceras på mötesplatser där personer i målgruppen vanligen kommunicera med varandra, vilket visat sig öka spridningen just i den tänkta målgruppen.

Ordet viral används när PR-, reklam- och annonsbyråfolk pratar om kommunikation, och här är en definition jag hittade via bloggen Finstilt: Finstilt om viral kommunikation:

“Viral marknadskommunikation är en strategi som uppmuntrar personer att på eget
initiativ sprida ett fördefinierat meddelande i sina nätverk och på detta sätt åstadkomma en exponentiell spridning och exponering. Spridningen är virusbetingad i bemärkelsen att den är epidemisk och exponentiell, samt att den sker mellan människor i olika möten – inte för att den har med verkliga virus att göra.”

Metoden kan tyckas vara manipulerande, men med öppet och ärligt uppsåt kan det snarare bli en helt öppen deal mellan producent och konsument, där konsumententen går med på att bli ambassadör för varan, tjänsten eller varumärket och tycker sig ha något att vinna på det själv, till exempel ökad exponering bland andra inom samma målgrupp.

Som besökare på nätet finns det ju alltid all anledning att vara uppmärksam på vad man klickar på, och att vara medveten om vad man registrerar sig till och varför.
Genomgående vill läsare på nätet inte prackas på någonting de inte valt själva, och det är en inte så liten utmaning för sponsorer och annonsörer som finansierar till exempel webbtidningar att hitta nya sätt att annonsera på, när attityden på nätet är att all information ska vara gratis och utan annonser. Risken finns att besökaren helt enkelt lämnar det redaktionella materialet för att annonser dyker upp på fel sätt.

/Eva

No comments: