23 Sept 2008

Elände ökar kommunikatörens arbetsbörda

De gånger jag har arbetat mest intensivt som internkommunikatör är vid nedskärningar eller större förändringar som har negativa konsekvenser för de anställda. Då ska allt ske snabbt och det finns lite tid för förberedelser.

Enligt Informationsföreningens artikel "Ingen lågkonjunktur för informationsbranschen" märker flera PR-byråer och rekryteringskonsulter inte av någon avtagande konjunktur. Däremot är det troligt att fler företag väljer att anlita konsulter istället för att anställa.

Det låter vettigt att använda sig av konsulter när tider är osäkra, konsulter som dessutom har erfarenhet av liknande arbete och snabbt kan sätta igång med det egentliga arbetet. Som konsult är man dessutom lite distansierad från verksamheten och det "smärtar" inte lika mycket som när man är anställd.


/HelleAndra bloggar om: ,

No comments: