15 Dec 2008

Sociala Medier = Corporate Responsibility

Sociala medier, web 2.0 och corporate responsibility är bland de hetaste buzz-orden i många företag just nu, företeelser som många anser nödvändiga i framtiden. Visst vore det underbart om man kunde få ihop de där begreppen? Peter Parkes från WeAreSocial medverkade nyligen på Disruptive Media Conference, där han presenterade funderingar som verkar dra åt det hållet.
Begreppet Corporate Responsibility har fått fäste i medvetandet hos styrelsefolk och företagsledningar utan något större motstånd. För vem vill i dessa dagar argumentera mot miljöfrämjande åtgärder eller säkrare arbetsplatser i tredje världen. Begreppet sociala medier smyger sig in så sakteliga, men där har motståndet varit större, förmodligen för att nyttan inte är lika uppenbar och att det inte sitter speciellt många digitala infödingar i styrelserummen, varken här eller utomlands.

I framtiden kommer vi nog skratta åt dem som idag är emot att delta i sociala medier på samma sätt som vi nu skrattar åt politiker som såg internetsurfande som en övergående fluga på 90-talet.

En av Peter Parkes poänger är att sociala medier är Corporate Responsibility, eller kan vara i alla fall. Glöm för en stund skrikiga fildelningsbloggare och nonsensinnehåll på Facebook och fråga dig vad som är viktigast för ditt företag. Förmodligen kommer du fram till att det är dina kunder och dina anställda. Kanske håller du också med om att det är dina kunder och dina anställda som är de bästa experterna på dina produkter och tjänster och hur de skulle kunna göras bättre.

Varför inte börja med att söka upp bloggande kunder som inte är nöjda och kontakta dem – gör dem lyckliga genom att prata med dem och ta dem på allvar. Och gör det igen, igen och igen. För det om något måste väl vara ansvarsfullt företagande – att ta sina kunder på allvar och försöka göra både kunder och anställda mer delaktiga.
– De anställda borde få tillåtelse att få göra goda saker – de kommer att känna sig ”empowered”, som Peter Parkes säger.

2 comments:

Anonymous said...
This comment has been removed by a blog administrator.
Anamma blog team said...

Kommentar borttagen då den inte hade med vår bloggs ämnesområde att göra (spam)