5 Sept 2009

Om Facebook var ett land...

"If Facebook was a country it would be the world’s fourth largest" påstod nyligen en film som Andreas länkade till. Från PR-bloggaren Paul Seaman kom raskt följande " If Facebook was country it would be bankrupt and facing a revolution, not leading one."

Repliken var en del i en debatt mellan Seaman och Neville Hobson. Följd den gärna, den är definitivt värd din tid.


Debatter mellan två initierade personer är alltid värd att ta del av. För egen del håller jag med Neville Hobson om att sociala media innebär en evolution på många sätt, men Paul Seaman visar genom sin skepsis att (r)evolutionen inte alls nödvändigtvis kommer att få det genomslag på hur företag och organisationer gör affärer som vi lätt kan tro idag. Det faktum att fler och fler tillbringar mer och mer tid på Facebook innebär inte med säkerhet att sajten någonsin kommer att bli lönsam. Samma sak gäller You Tube, Twitter osv. På sikt kanske sociala medias viktigaste hemvist inte kommer att vara bland de nya företagen, utan i samhällets tjänst och människor emellan...

/Pontus

No comments: