16 Jan 2010

Förvänta dig det bästa, men var förberedd på det värsta

Jag är skakad av det som nyligen hände på Haiti. Hur förbereder man en kriskommunikation för ett sådant senario? För kommunikation är viktigt när kaos råder och ingen vet vad som gäller.


Katastrofer och kriser finns i olika grad och på våra breddgrader är naturkatastrofer mindre vanliga. Om man bortser för Gudrun, så drabbas företag av andra typer av kriser; Hela avdelningar omkommer på konferensresan; Brott som visar att säkerheten på företaget brister; Sjukdomar som slår ut personalstyrkan; Personer som kidnappas på affärsresan; Brand som utplånar arbetsplatsen eller lagret. Allt detta är hot mot företagets verksamhet och varumärke.

En stor del av krishanteringen handlar om att hantera informationsflödet på ett bra sätt. För att lyckas behövs en intern policy och tydliga handlingsplaner. Långt innan krisen inträffar. Långt, långt innan!

Hur har ni det på ditt företag? Klarar ni en kris? Vet alla vad de ska göra? Finns det alternativa kommunikationsvägar om de ni brukar använda inte fungerar?

Sätt er ner och analysera vad som kan hända och hur ni ska agera om det händer. Ta fram kriskommunikationsplaner med checklistor. Se till att ni regelbundet övar på olika scenarion. Långt innan krisen drabbar företaget ska ni etablera en rutin som automatiskt fungerar om företaget drabbas.

Och vad gäller Haiti har en kollega tagit initiativet att samla in pengar till en av hjälporganisationerna. Bidra gärna till de drabbade på Haiti, du också.


/Helle

Gratis bilder från fotoakuten.se

No comments: