19 Mar 2010

Global uppvärmning av samtalsklimatet

Konsten är fri! Yttrandet är fritt! Men tonen blir skarpare som en följd av teknikutvecklingen.

Journalister intygar att de får starkare reaktioner än någonsin tidigare på sina artiklar, sträckan mellan tanke och handling förkortas och därmed bromsas också impulsstyrningen. Det är lätt att skicka ett e-mail medan avsändaren fortfarande är i affekt, på den gamla brevtiden hann avsändaren kanske få perspektiv och kyla av sig på vägen till brevlådan.

Diskussioner förs alltmer i bloggar och chattrum, där individerna avpersonifieras och den ömsesidiga respekten bleknar i avsaknaden av det personliga mötet. Tekniken bäddar för allt större interaktivitet, transparens och meningsutbyte, vilket samtidigt ställer högre krav på hänsyn, ansvar och respekt.

När vi per automatik har världen som arbetsfält blir det också nödvändigt att beakta hur våra budskap kan tänkas mottas i en betydligt bredare krets än närmaste grannen. En provocerande teckning i en svensk kontext som kanske tidigare inte skulle rönt större uppmärksamhet, blir numer snabbt tillgänglig i en långt vidare krets och föremål för kraftiga reaktioner.

Vilket samtalsklimat vill vi ha i vårt globala offentliga rum? Om vi alla ska åtnjuta samma frihet, hur långt kan då en individs fri- och rättigheter sträcka sig utan att börja inkräkta för mycket på andra individers dito? Yttrandefriheten måste värnas, men vari består den och hur fri är friheten?

På nytt får vi ställa oss frågorna som man ställde sig under antiken, nu när agoran blivit global.Anna Kiefer

Kommunikationsbyråns egen kommunikationschef med stort intresse för framtidens kommunikationsvägar.

JG Communication är Sveriges största och, tycker vi, ledande kommunikationsbyrå. Vi hjälper våra kunder att skapa relevant dialog med de som betyder mest för dem. Vi gör det genom att använda de verktyg som betyder mest för oss: ord, ljud och bild.


Andra bloggar om: ,

No comments: