9 Apr 2010

Vad söker vem?

Vem hade anat för 15 år sedan att sökordsoptimering var en framtidsbransch?

Vem hade anat att viktiga frågor att diskutera år 2010 skulle bli teknisk och innehållsmässig sökordsoptimering, sponsrade länkar, organiska länkar, länkfarmar och wild card character-problematik?

Sökordsoptimering är en ny vetenskaplig disciplin. Alfabetets inbördes ordning får underordnad betydelse i söksammanhang. Katalogen, registret och adressboken ersätts successivt av den allmänrådande digitala sökstrategin. Samtidigt får gammal hederlig grammatik, rättstavning och särskrivningsregler ökad uppmärksamhet. En framgångsrik sökoptimerare måste ha stor kunskap om frågor som singular och plural. Det kan vara avgörande för ett sökords relevans.

Idag handlar det om att hitta rätt sökord för att ta reda på vad som kommuniceras om dig och hur du ska få människor att kommunicera med dig. Det är inte i det egna företaget man hittar svaren, utan det gäller att ta reda på associationsvägarna från dina målgrupper till ditt företag. Det blir ett baklänges detektivarbete för att lista ut vilka begrepp som kommer upp spontant i målgruppens huvuden då de söker det du vill att de ska finna.

Det går inte att fråga målgruppen, för de har sannolikt inte själva analyserat exakt hur de väljer att söka. Redan när du ställt frågan har du dessutom färgat deras sinnen med risk för att du får en skev bild. En dunkel färd i det undermedvetna ger dig nyckeln till de bästa sökorden, men bara för att de är bäst behöver de inte vara optimala. Har alltför många andra identifierat dem som bäst blir konkurrensen om dem hård.

Det bästa ordet är aldrig störst, det bästa ordet är det ord som kommer först.


Anna Kiefer

Kommunikationsbyråns egen kommunikationschef med stort intresse för framtidens kommunikationsvägar.

JG Communication är Sveriges största och, tycker vi, ledande kommunikationsbyrå. Vi hjälper våra kunder att skapa relevant dialog med de som betyder mest för dem. Vi gör det genom att använda de verktyg som betyder mest för oss: ord, ljud och bild.

(Vi kan hjälpa dig)

Andra bloggar om: ,

No comments: