29 Sept 2010

Mellanchefer- nyckeln till lyckad förändring

Förenkla, förtydliga och exemplifiera var några av de viktigaste punkterna som kom fram i en enkät gjord för att kontrollera hur en förändringsprocess fortgick. Ett par öppna frågor om problem och förbättringsförslag i en medarbetarundersökning som gjordes hos en kund belyste gamla sanningar.

Det fanns en stor förståelse för vad förändringen innebar och varför den gjordes, men behovet av mer information var ändå stort. Framför allt efterfrågades förtydliganden om vad förändringen skulle innebära för det dagliga arbetet. Man saknade ofta lokala aktiviteter och engagemang från den närmaste chefen.

Detta belyser vikten av att involvera mellanchefer tidigt i en förändring. Om inte de förstår vad förändringen innebär, och kan driva den med övertygelse lokalt, är det mycket svårt att motivera och engagera medarbetarna. Hur förändringen påverkar den enskilde individen i vardagen är något som ledningen sällan kan tala om, det måste jobbas fram ute i organisationen.

/Magnus Lindén


Magnus Lindén är kommunikationskonsult på JG Communication och gillar att se helheten innan det blir fokus på detaljer. Kommunikation måste ha ett tydligt syfte.


Andra bloggar om: ,

No comments: