29 Aug 2007

Bloggens teman

Bloggens teman är strategisk kommunikation, att jobba med redaktionellt innehåll och nya medier. Skribenterna är från Citat Journalistgruppen och skriver var och en under eget ansvar och följer upp eventuella kommentarer från läsare.

Bloggen kör igång under hösten 2007.

No comments: