20 Oct 2007

Kommunicera strategierna

Som kommunikatör på ett stort företag vill man få alla anställda att känna sig delaktiga, engagerade och förstå sammanhanget de arbetar i och den industri som företaget verkar i. Men ibland betraktas strategier som något (jätte)hemligt – delger man de anställda informationen tror man att även konkurrenterna kan få reda på vad företaget tänkt sig. Hemligt eller ej, men för att merparten av de anställda på företaget ska dra åt samma håll måste ledningen strategiskt kommunicera strategierna.

Enligt Melcrums ”How to Communicate Business Strategy to Employees” säger 88% av de anställda i en undersökning att ett högt engagemang för organisationens mål förbättrar arbetsprestationen.

Så, låt inte strategierna fastna i ledningsgrupperna! Bena ut vilken information man kan kommunicera till de anställda, bestäm hur ofta och till vem, och gör en bedömning av vilka kanaler som är mest lämpliga. En väl kommunicerad strategi har inte bara påverkan på det finansiella resultatet, utan ger även en konkurrensfördel i övrigt./Helle

2 comments:

Anamma blog team said...

Strategies are important and must be communicated, but also the regular activities the management team is dealing with.

Anamma blog team said...

Jag anser inte att det ena utesluter det andra.

Det jag menar är att en del företag tycker dock att strategierna är något hemligt och därför inte ska kommuniceras. Men hur ska folk kunna agera efter dem då?
/Helle