28 Nov 2007

Internkommunikation borttappad nyckel till framgång

Nog är det väl konstigt – så gott som alla tycker att det är viktigt med internkommunikation, men ändå är det sällan funktionen är representerad i ledningsgrupperna.

Ännu mer konstigt blir det när jag skummar igenom en undersökning, 21st Century Leadership Communication, som säger att VD:ar ser internkommunikationen som en nyckelfunktion för affärsframgången. Som aktivitet betraktat har internkommunikationen en ’säker’ ställning, men ännu inte i ledningsrummet.

Rapporten påpekar att cheferna måste bli mer personliga i sin kommunikation internt, och att kommunikatören bör agera coach för att få till VD:ns story. För att lyckas behöver internkommunikatören etablera en starkare och djupare relation med sin VD.

Mer om resultaten från undersökningen finns i en podcast från Melcrum. Dessutom kommer Melcrum hålla ett "webinar" den 14 december där bakgrunden till rapporten diskuteras och likaså slutsatser och rekommendationer.

Andra bloggar om: ,


/Helle

No comments: