6 Apr 2008

Presentationsteknik á lá Sverige

En del svenskar har uppfattningen att människor som är födda på andra ställen i världen (läs: i USA) har en medfödd talang att presentera vad som helst, när som helst, för vem som helst. Dessutom sker det på ett intressant, roligt och avslappnat sätt.

Men varför skulle det vara enklare för en icke-svensk? De är också skiträdda när de ställer sig upp framför en grupp främmande människor. Någonstans övervinns rädslan, troligen för att det är en mycket effektiv kommunikationskanal för att nå ut med sitt budskap - och det är det viktigaste.

För ett tag sedan var jag på en
föreläsning som handlade om att vi svenskar ofta förringar våra nationella drag när det gäller presentationsteknik. Den amerikanske seminarieledaren John Paval sa att det finns fem svenska värden som är en fördel när det gäller presentationer;


  • Det första är att vi svenskar har en stark gruppsolidaritet. Med den kan vi alltid ha publiken i åtanke. Fråga dig alltid vad du kan göra så att publiken bättre kan ta emot, förstå och komma ihåg budskapet.

  • Vidare är vi svenskar väldigt pragmatiska; Vi får jobbet gjort! Om målet är att leverera budskapet på ett effektivt sätt, då ser vi till att det blir så effektivt det bara går. Till exempelt genom en presentation.

  • Vi svenskar är även duktiga på att organisera vårt arbete. I det här fallet att planera och genomföra vår presentation. Hur ska öppningen ske, hur ska budskapet levereras och hur ska det hela avslutas?

  • Vidare är vi svenskar otroligt duktiga på att följa regler! Så det är bara att följa de principer och regler som finns kring presentationsteknik.

  • Den femte egenskapen som Pavel tog upp var svenskarnas förkärlek till begreppet lagom. Men för vem ska det vara lagom? För publiken förstås! Det ska vara lagom stora gester och lagom hög röstnivå så att den lomhörda halvblinda personen längst bak i lokalen också kan ta del av budskapet.


Så, glöm jantelagen och Luther! Sträck på dig! Gör några andningsövningar och förbered dig för din presentation. Och framförallt – bestäm dig för att ha kul! Fake it ’til you make it!

/Helle
Gratis bilder från fotoakuten.se

No comments: