23 Apr 2008

Visualisera tänket - en konst i webbprojektet

Så gör du en bra presentation av din webbplats, tycker Backend Media om sättet What's next presenterat sitt bidrag i Sydsvenskans tävling om ny webbdesign för tidningen.

Bidraget kom på en delad andraplats i tävlingen, och gänget bakom är förstås glada för uppmärksamheten och alla visningar filmen fått på YouTube.


Andra tävlingsbidrag kan du se här. "Det viktiga är att vi ser hur du tänkt", skrev Sydsvenskan i tävlingsanvisningen. Presentationssättet känner du säkert igen från Common crafts videor.

Både koncepttänk i skissform och bilder på hur en eller några sidor skulle kunna se ut behövs troligen för att beställaren ska kunna fatta beslut om vem uppdraget ska gå till, men man önskar att fler köpare var medvetna om att tankearbetet och idéerna är första steget, och också en viktig input som formgivaren behöver för att kunna göra en bra layout.

Traditionen från reklambranchen att pitcha på uppdrag med detaljutformade layoutade sidor är att börja i fel ände när det gäller webbplatsomgörningsprojekt, tycker jag. Risken finns att man helt i onödan låser sig fast i beslut om siddesign innan man spikat vad webbplatsen ska innehålla och hur den ska fungera för läsarna.

/Eva

No comments: