23 Sept 2008

Använd typografi kreativt

Folio Show 2008 - dag 1. Rapport från Jan Sturestig

Luke Hayman från Pentagram föreläste trender inom tidningsformgivning och visade exempel från sin egen karriär. Han håller oftast en väldigt enkel och funktionell stil, men mixar detta med kreativa lösningar på olika sätt.Bra tips från Luke:
Kopiera inte andra. Men kopiera från förr, inte minst från den egna tidningen, men även andra tidningar, böcker eller produkter. Det mesta har redan gjorts…

No comments: