6 Nov 2008

Web 2.0 Summit: Social Software in the Enterprise - Ross Mayfield, Socialtext

"The only constant is change" Ross Mayfield berättade att organisationer som använder sig av sociala media är bättre på att hantera förändring. Detta eftersom medvetenheten om att förändringar ökar och då reagerar medarbetarna snabbare utan att verksamheten berörs.

Företag som jobbar med sociala media har enligt Ross Mayfield en kärngrupp som är väldigt aktiva och bidrar med merparten av innehållet. På Wikipedia är det exempelvis 750 personer som bidrar med 75 % av innehållet. Runt kärntruppen finns sedan en grupp av mindre aktiva användare. Det är viktigt att denna grupp har möjligheter att på ett enkelt sätt delta i diskussioner och bidra med information.


Det ger den aktiva kärngruppen möjlighet att ta till sig gruppens åsikter och kunskaper. Det gör att projekt löper smidigare, informationsutbyte går snabbare, kontakter förmedlas och fler aktiva knyts till kärngruppen.

/Dan Stenius


No comments: