7 Nov 2008

Web 2.0 Summit: Utmaningen med Web 2.0

Hur ska vi få traditionella företag att börja med sociala medier? Det är en av de största utmaningarna med web 2.0. Här är fem saker att tänka på.

Förtroende
För att få ett företag att jobba med sociala medier måste du först och främst ha företagets förtroende. Visa att du förstår verksamheten och att du tar ansvar för företagets problem. Visa lösningen du föreslår och vinsterna med det förväntade resultatet.

Engagemang
Visa företaget vilket engagemang som krävs för att ha en dialog med kunder och säkra de resurser i organisationen som krävs. Det krävs medarbetare som tar ansvar för satsningen.

Kontroll
Diskussioner om ett företags produkter pågår alltid någonstans, inte minst på nätet. Visa vinsterna med att delvis släppa kontrollen över informationen genom att låta kunderna kommentera och diskutera produkterna på företagets webbplats. Företaget blir då medvetet om både lösningar och problem och kan agera snabbare.

Kvalitet
Övertyga företaget om att informationen de får via sociala media är relevant och värdefull information. Visa på vilket sätt man samlar in informationen, kategoriserar den och gör den sökbar så att den blir användbar för företaget.

Språk
Språket som företaget använder är annorlunda än språket på webben. Ofta används interna ord och förkortningar. Visa hur man förändrar språket på företagets webbplats så det matchar det språk som används i sökmotorerna och på nätet i övrigt.

/Dan, Titti, Christian och Ellinor


Andra bloggar om: ,

No comments: