18 Mar 2009

Klarar din kommunikatör en förändring?

Om du ska hjärtopereras - vill du då ha en handkirurg eller en kirurg med mycket erfarenhet av just hjärtoperationer?


När ditt företag ska genomföra stora förändringar är det viktigt att din kommunikatör har erfarenhet av förändringskommunikation. Saknas det spelar det ingen roll hur duktig kommunikatören är i sitt linjearbete.

Då kan det vara väl investerade pengar att anlita en kommunikationskonsult. Var bara noga med att konsulten har den erfarenhet som projektet kräver.

Melcrum har listat vad du bör tänka på när du ska använda konsulter i förändringsprojekt:

  1. Få tillgång till beslutsfattare i projektet. Det är nödvändigt att förstå vad som förändras, varför och vad det innebär för målgrupperna. Då behöver du tillgång till beslutsfattarna.

  2. Identifiera din motpart på konsultbyrån. Och utveckla en stark relation på en gång. Denna person kan se till att du får information från och access till projektgrupperna.

  3. Kom överens om omfattningen av uppdraget för varje fas i projektet. Kommunikationen behövs för alla faser och bygger på varandra. Eventuellt behöver ni utveckla olika kommunikationsstrategier och budskap för de olika faserna.

  4. Kom överens om hur ”djupt” in i organisationen konsulten ska agera. Kommunikationsbehovet kan vara ändlöst, vilket gör att det är viktigt att identifiera vad som ingår och inte.

  5. Nyttja konsultbyråns tidigare erfarenheter. En anställd kommunikatör kan sällan förväntas vara experter på att utveckla och implementera kommunikationsplaner som stöttar förändring. Lita på dina konsulter och deras expertis.

Men även om du anlitar en expert är det bra om din anställde kommunikatör är med i arbetet. På så sätt får ni inte bara professionell hjälp för att lyckas med förändringen. En sannolik bieffekt är att din kommunikatör får erfarenhet som kan användas i kommande förändringar.

/Helle

No comments: