17 Feb 2009

Informatörens roll i ledarskapet

Jag är med i Sveriges Informationsförening, en yrkesförening för oss som arbetar med kommunikation. Jag tycker deras nyhetsbrev är toppen och erfarenhetsgrupperna verkar spännande. Men, förutom att jag läser deras artiklar med stort intresse, är jag inte speciellt aktiv.

Därför blev jag JÄTTEGLAD när en kollega tagit över erfagruppen Kommunikation och ledarskap i förändringsarbete! Så lägligt!

På mötet den 3 mars kommer Sven Hamrefors, professor vid Mälardalens högskola, att prata om hur kommunikatören kan ta det kontextuella ledarskapet för att skapa förändring. Det har han forskat om sedan 2003, så han vet väl vad han pratar om.

Jag har inte läst färdigt slutrapporten om Informatörens roll i ledarskapet, men jag har kommit så pass långt så att jag förstått att kommunikatörerna ska - i det kontextuella ledarskapet - stötta ledningen med ett bredare perspektiv. Det är också vår roll att leda organisationen för att utveckla relationerna med alla aktörer som finns kring organisationen.

Svårigheten är dock hur man får ledningen att förstå att kommunikation är avgörande om organisationen ska överleva och utvecklas. Det är en av frågorna som tas upp i erfagruppen den 3 mars.


Hoppas vi ses i något nätverk framöver!


/Helle


No comments: