13 Nov 2009

Myten om att nå alla

"Hur många använder egentligen sociala medier?" kommer frågan ibland när jag är ute och pratar i ämnet, ofta från någon som är tveksam till dem. Funderingen verkar komma från en i vår värld vanlig myt, den att det finns kanaler som når alla mottagare. Det gör det inte och det har det aldrig gjort. Om vi verkligen vill nå alla mottagare måste vi använda en mix av olika kanaler.

Dave Briggs tar upp den här myten i perspektivet offentlig förvaltning och gör en bra poäng av att de traditionella kanaler t.ex kommuner och förvaltning använder (möten, trycksaker och annonser) inte heller de når alla.

Där sociala medier verkligen kan fylla en roll, inte minst för offentlig verksamhet, är att just sida vid sida med traditionella kanaler se till att informationen når ännu fler. I forum där målgrupperna redan finns (oavsett om det är Facebook eller World of Warcraft). Och samtidigt skapa möjligheter till dialog på ett sätt som annars bara finns i det personliga mötet.


/Pontus

Andra bloggar om: ,

No comments: