19 May 2010

PR ur företagens och medias perspektiv

Under rubriken Behovet av professionell PR skriver Jesper Wendel om läget på PR-arenan. Ett stycke i hans inlägg fick mig att fundera lite.

Så här skriver han: "En annan viktig del i debatten är det faktum att företag, stora som små, inte alltid har tid eller kunskap att reflektera över och bearbeta sin kommunikation på egen hand. Särskilt inte när medielandskapet har växt enormt de senaste åren. Varför inte överlåta strategierna och skrivandet till professionella aktörer. Aktörer som under lång tid har utbildat sig, skapat nätverk med journalister och andra kommunikatörer samt skaffat sig erfarenhet och som dessutom arbetar med kommunikation på heltid. Gör man rätt från början kostar det mindre pengar."

Ur både företagens och journalisternas perspektiv finns det en fara med att överlåta strategierna och ägandet av relationerna till media på en tredje part - oavsett hur kompetent den parten är. Ansvaret för strategier, inom kommunikation precis som på alla andra områden, kan och skall aldrig lämna företaget. Blir det så har företaget djupa problem på mer än ett område. Däremot är det förstås bra och kostnadseffektivt att ta hjälp av proffs som rådgivare, bollplank och utförare.

På samma sätt måste företaget äga relationen till media, inte abonnera på en nätverk som tillhör en utomstående part. Det är inte trovärdigt. Här överlappar dessutom företagets intresse journalisternas. Fråga en journalist vem han eller hon vill ha en relation med, företaget direkt eller deras inhyrda PR-konsulter, och svaret kommer överväldigande att vara alternativ ett. Återigen, det har med trovärdighet att göra.

Det vi som arbetar med kommunikation kan och skall bidra med är kunskap, om medielandskapet, om hur journalister arbetar och tänker, om hur starka och intressanta berättelse kan utformas. Vi ska vara experter, rådgivare, bollplank och skribenter om så behövs. Vi kan hjälpa till att utforma strategier och bygga relationer, då blir det både kostnadseffektivt och bra, ur såväl företagens som medias perspektiv./Pontus


Pontus Staunstrup
är kommunikationsstrateg på JG Communication, och arbetar främst som rådgivare i webbstrategi och sociala medier. Vid sidan av detta undervisar han flititgt, bland annat i ämnet medierelationer.

JG Communication är Sveriges största och, tycker vi, ledande kommunikationsbyrå. Vi hjälper våra kunder att skapa relevanta konversationer med de som betyder mest för dem. Vi gör det genom att använda de verktyg som betyder mest för oss, ord, ljud och bild.

JG Communication

Andra bloggar om: ,

No comments: