6 Jun 2010

Hela världen samlas på Expo Shanghai

Världsutställningen i Shanghai på temat ”bättre stad, bättre liv” är i full gång . En dryg månad efter öppnandet har 10,5 miljoner människor besökt utställningen.

Även om besökssiffran för Expo 2010 Shanghai kanske inte når ända upp till förväntade 70 miljoner innan den avslutas den sista oktober, kan konstateras att intresset för utställningen är stort. Som jämförelse kan nämnas att Europas mest välbesökta turistdestination Disneyland Paris hade sammanlagt 15,4 milj besökare under hela 2009.

Världsutställningar genom tiderna har ofta fungerat som historiska milstolpar, såsom 100-årsjubiléet av franska revolutionen 1889 då Eiffel-tornet konstruerades som maffig entré till världsutställningen i Paris. Det har handlat mycket om att manifestera tekniska landvinningar. Till världsutställningen 1958 i Bryssel byggdes Atomium, då var ny teknik och fred i världen viktiga teman (med andra världskriget fortfarande i färskt minne).

Nu är det mer än någonsin teknikutvecklingens påverkan på våra livsstilar som står i fokus, vi betraktar tekniken i sitt sammanhang. Hastigheten i urbaniseringen har aldrig varit högre i människans historia. Samma sak gäller resursutnyttjandet, vilket sätter hållbarhetsfrågorna på dagordningen.

Den första världsutställningen hölls i London 1851 i industrialismens tecken, därefter har den geografiska tyngdpunkten till stor del varit Europa och Nordamerika. Att 2010 års världsutställning hålls i Kina är symboliskt, men också fullt logiskt. Det är här som förändringarna nu är som störst.


Anna Kiefer

Kommunikationsbyråns egen kommunikationschef med särskilt starkt intresse för framtidens kommunikationsvägar.

JG Communication är Sveriges största och, tycker vi, ledande kommunikationsbyrå. Vi hjälper våra kunder att skapa relevant dialog med de som betyder mest för dem. Vi gör det genom att använda de verktyg som betyder mest för oss, ord, ljud och bild.
Andra bloggar om: ,

No comments: