30 Jan 2008

Proffsnytta av sociala nätverk

Hallå där. Du vet väl att du registreras, att allt du gör på nätet loggas, att vi ser vad du gör. Ett felsteg - och du kan få gå.

Allt sparas i loggar, men det finns företag som i preventivt syfte också blockerar delar av internet eller spärrar av möjligheten för anställda att använda sociala tjänster på webben.
En slags community-moral-panik har uppstått, där en del företag reagerar och agerar på risken för nätmissbruk istället för att väga riskerna mot de fördelar som nya kommunikationsformer kan öppna, speciellt kollegor emellan.

I bloggen axbom.se pekar webbstrategen Per Axbom på aktuella studier som visar positiva konsekvenser av att folk tillåts kommunicera fritt: Sociala nätverk till nytta för företagen. I en annan bloggtext, Sluta blockera internet berättar han om kampanjen Stop blocking, "ett informationsnav för de som anser att fördelarna med att ge tillgång till innehållet vida överstiger riskerna."

Man litar i nästan alla avseenden på att de anställda ska sköta sina åtaganden och visa förväntade resultat. Man släpper lös folk på uppgifter de aldrig haft förut, man låter dem ha möten och driva projekt utan övervakningskameror, och en del tillåts till och med resa i tjänsten utan att det spelas in exakt vad de gör, just för att man litar på deras förnuft och vilja att göra ett bra jobb.
När det gäller internetanvändning på kontoret behandlas de anställda tvärtom som småbarn, som inte kan släppas ur sikte en enda sekund. För deras egen skull, för säkerhetens skull, för företagets skull.

Kommunikation på individens egna villkor och med egna val av informationskällor anses fortfarande vara minerad mark, inte bara i Kina.

3 comments:

Anonymous said...

Företaget jag jobbar på har blockar inte (än). Men säkra källor säger att säkerhetsavdelningen utarbetar ett stragetiskt dokument hur de anställda får (eller snarare INTE får) uttrycka sin kritiska åsikt om arbetsgivaren i bloggar, communities och chattar. Snuddar på gränsen till censur och är en anmärkningsvärd inställning, tycker jag.

Det begränsar faktiskt mig i mitt privata bloggande! *snörper missnöjt på munnen*

Anonymous said...

Företaget jag jobbar på har blockar inte (än). Men säkra källor säger att säkerhetsavdelningen utarbetar ett stragetiskt dokument hur de anställda får (eller snarare INTE får) uttrycka sin kritiska åsikt om arbetsgivaren i bloggar, communities och chattar. Snuddar på gränsen till censur och är en anmärkningsvärd inställning, tycker jag.

Det begränsar faktiskt mig i mitt privata bloggande! *snörper missnöjt på munnen*

Anamma blog team said...

Balansgången är aningen delikat mellan vad man har rätt att göra i sitt privatliv och det man förbundit sig att göra på jobbet. Jobbet är ju en överenskommelse, där båda parter accepterat villkoren för anställningen. De företag som behandlar sina anställda som livegna kommer förhoppningsvis ändra approach när de märker att de förlorar marknad när vetgiriga, kommunicerande och kreativa flyr dem.