8 Feb 2008

"Jag skiter fullständigt i förändrade affärsvillkor!"

Hanterar vi (läs: kommunikatörer) förändring på ett bra sätt? När, var och hur kan internkommunikatörerna addera värde i förändringsprocessen? Hur ska vi agera för att använda vår kunskap på bästa sätt?


Utgångspunkten måste alltid vara affärsmässig när man planerar kommunikationen; vad handlar förändringen om, de affärsfrågor som berörs och den påverkan det har på olika målgrupper. Först därefter kan man se hur kommunikationen till de anställda ska utformas.


Då människor reagerar olika på förändring, bör även kommunikationen skräddarsys mot olika målgrupper. I en nedskärningsprocess, till exempel, fokuserar internkommunikationen ofta på varför man gör nedskärningar. Den informationen är troligen mest intressant för de som stannar kvar i företaget. Om man tillhör den grupp som är uppsagd skiter man nog fullständigt i förändrade affärsvillkor eller att nedskärningarna ligger i aktieägarnas intresse.


Mer finns att läsa i ”Delivery sucessful change communcation," en undersökning Melcrum gjort kring strategier vid större förändringsprogram.


/Helle

No comments: