15 Feb 2008

”Kommunikation kan väl inte vara så svårt?!”

Jag nämde i ett tidigare inlägg min uppmuntrande kollega. Just nu har hon ett uppdrag som huvudkommunikatör i ett stort projekt där hon försöker att koordinera ett 30-tal personer som är ansvariga för kommunikation i ett antal underprojekt. Väl så, problemet är bara att de inte har relevant utbildning eller bakgrund som kommunikatör. De är hungriga konsulter som gärna tar på sig kommunikatörshatten för att tjäna lite extra pengar på uppdraget. De gör det för att de är övertygade om att ’det där med kommunikation’ inte kan vara speciellt svårt.

Hon skriver: ”Är det så? Är det så lätt det vi håller på med? Jag vägrar se det: Detta är ju ett eget yrke som andra! Jag har ungefär 15 års arbetslivserfarenhet som informatör/kommunikatör. Min utbildning är 4,5 år på universitetet med högre intagningspoäng än till en standard civilingenjörsutbildning på KTH eller Chalmers. Trots detta går det så bra, så bra att sätta en person som är helt novis inom kommunikation på en ganska tung post som både intern-, projekt- och förändringskommunikatör med motiveringen att 'Jamen han/hon är ju civilingenjör!' Okej, men skulle de göra tvärt om? Sätta en utbildad kommunikatör på en rätt viktig post som ingenjör?”

Troligen inte. Hon fortsätter i sitt email:
”Och faktum är att vårt arbete (ditt, mitt och våra kollegors) försvåras och sinkas en hel del när vi först måste skapa en mycket genomtänkt kommunikationsplan och strategi - för hur vi ska tilltala de andra ’kommunikatörerna’ i samma projekt. Vi måste målgruppsanpassa vårt språk, och ge dessa dyra konsulter från andra företag en snabb grundkurs i kommunikation så att de överhuvudtaget ska förstå när vi förklarar hur vi har tänkt kommunicera och varför - för sådant har de ju ingen koll på alls.
’Men det kan ju inte vara så svårt att göra en power point och skicka ett mejl ibland...’ Att anlita en resurs med adekvat kompetens i subprojekten är otänkbart och icke prioriterat. Pedagogiskt utvecklande för oss personligen kanske, med allt tankearbete, råd och dåd för att få ’kommunikatörerna’ med i tänket. Men samtidigt lätt tröttande. Hur kan vi få folk generellt att se nyttan och värdet av vad en professionell kommunikatör gör? Får nog göra en plan och en strategi för detta...”

Jag antar att det är en och annan konsult som känner igen sig i det min kollega beskriver, både kommunikatörer och 'kommunikatörer'...



/Helle

2 comments:

Anonymous said...

-Yes, oh yes ...
Känner igen detta alltför väl!

Anonymous said...

Det var länge sedan denna publicerades. Men oh, ja, jobbar själv med ingenjörer. Många äldre, oerhört kunniga. Som inte vill involvera mig, för de kan ju kommunicera själva. Är så uttröttande att hela tiden finnas i tankevärlden, att sälja in sig själv och det man kan.
Hur ska man göra?