22 Feb 2008

Svarta får och hjältar finns i varumärket

Ett företags varumärke är viktigt – både externt och internt. Precis som med produkter är det varumärket som differentierar en arbetsgivare mot andra. Så hur gör man då för att stärka varumärket internt? Richard Mosley har tre övningar som sträcker sig längre än traditionella fokusgrupper:

  • Sunny side up handlar om vad organisationen är bra på, vilka hjältarna som finns och hur en perfekt dag på företaget ser ut.

  • The shadow side handlar om vad man borde få veta (men inte hör talas om) för att överleva på företaget, vad det står på gravstenen om företaget går i konkurs och hur en överjävlig dag ser ut.

  • Personification handlar om att beskriva organisationen som en enda person,och se vilka stereotyper som jobbar på företaget.

Övningarna ger insikt om hur de anställda upplever arbetsgivarens varumärke. Därefter kan man arbeta på att förbättra det.

Mer finns att läsa i Mosleys artikel How to identify your organization’s unique brand values.


/Helle

No comments: