14 Mar 2008

Stolta kommunikatörer tror på framtiden

Som jag bloggat om nyligen kommer efterfrågan på kvalificerade kommunikatörer att öka under 2008. Framtidstron syns även bland Informationsföreningens medlemmar. Över 90 procent är stolta eller mycket stolta över sitt yrke och sin roll. Enligt medlemsstudien INFO 2007 har kommunikatörens ställning stärkts, och vi har en hög framtidstro.

Arbetsklimatet för oss har utvecklats positivt sedan förra undersökningen. Det är något som jag också märker, men jag tolkade det till att jag numera är konsult istället för anställd. Jag tycker nämligen att min uppdragsgivare har större respekt för min profession och mina kunskaper nu än för några år sedan när jag var anställd av samma uppdragsgivare. Då betraktades jag som en overhead-kostnad. Nu är jag däremot en expert med värdefull kunskaper kring kommunikation.

Något som gör mig glad, är att informationsfunktionen generellt är placerad på ledningsnivå, vilket tyder på att yrket har fått en ökad status och att vi bidrar i större utsträckning till företagens strategiska mål. Jag bloggade om detta för ett tag sedan, då jag ansåg att internkommunikation är en borttappad nyckel till framgång.
Idag sitter tydligen 80 procent av informationscheferna i ledningsgruppen. Det syns också på kommunikatörernas agenda. Såsom förut finns internkommunikation och annat högt på agendan, men numera rankas även strategi, varumärke, förändringskommunikation och affärsutveckling högt. Bra att ledningsgrupperna insett detta!

INFO 2007 konstaterar också att kunderna ställer fortsatt höga krav på oss kommunikationskonsulter vad gäller affärsförståelsen. Det är ganska självklart. All kommunikation har sitt ursprung i det som är viktigast för företaget. Undersökningen poängterar även att vi konsulter även arbetar som rådgivare i strategiska informationsfrågor.

Något jag tyckte var mycket intressant i undersökningen är att en fjärdedel av informationscheferna tycker sig se en ökning av efterfrågan på kommunikationskonsulter, medan 60 procent av konsulterna själva upplever att kommunikationstjänsterna kommer att öka. Det är en viss skillnad det… Konsulterna tror också att antalet konsultföretag kommer att minskas, men att de som är kvar kommer bli desto större. Den som lever får se. Jag vill gärna ha fler duktiga kollegor och vem vet, det kanske blir företaget jag jobbar på som blir störst, bäst och vackrast på kommunikation i hela världen.

/Helle


No comments: