7 Mar 2008

Tummen upp för kommunikation – i alla fall under 2008

Enligt Informationsindex 2007 kommer efterfrågan på kvalificerade personal inom området information/PR öka under 2008. Sånt är alltid kul att läsa!

Enligt undersökningen hanteras information och PR på allt fler avdelningar, vilket gör att det budgeteras för detta på många håll inom organisationerna. Detta förstärker naturligtvis bilden av att kommunikation har en strategisk betydelse och bidrar till verksamhetens övergripande mål. Som jag bloggat om tidigare hoppas jag att företagen förstår att detta även gäller internt, inte bara mot investerare och ägare.

Samtidigt är företagens investeringsnivå är oförändrad, så jag antar att det är någon förskjutning mellan vad som spenderas på löner och vad som köps in från andra bolag.

/Helle

No comments: