18 Jun 2008

FRA-debatten genombrott för bloggarna

I skrivande stund ser det ut som att den omdiskuterade FRA-lagen kommer att antas efter en handfull förmildrande tillägg. Det är intressant i sig, och debatten lär fortsätta om övervakningssamhället. Ur kommunikationshänseende är det viktigaste i processen som ledde fram till beslutet sättet som opinionsstormen orkestrerades.

Debatten om avlyssningslagen har inneburit det definitiva genombrottet för bloggosfären som maktfaktor i den svenska politiken, vilket är intressant ur flera aspekter. Inte minst själva debattekniken har stått i fokus – vissa politiker har försökt använda retoriska debattknep från riksdagen i bloggdiskussioner och fått på pälsen efter noter. Traditionella medier har efterhand hakat på opinionsstormen – bitvis motvilligt efter vad det verkat.

I efterdyningarna måste alla som intresserar sig för kommunikation och opinionsbildning ställa sig frågan hur framtiden ser ut. Vem kommer kunna nå ut med sina budskap? Vem ska sätta dagordningen? Vem kan styra bloggosfären? Vad är effektivast – att få in en ledarartikel i DN eller att få Opassande-Emma, Blogge Bloggelito eller Anna Troberg att blogga om ett ämne?

Det enda vi kan vara säkra på är att Bob Dylan hade rätt redan 1964 – The times they are a-changing!

Här finns mer om protesterna mot lagförslaget.

Andra bloggar om: ,

/Andreas

No comments: