11 May 2010

Var ses vi härnäst?

Sociala nätverk är här för att stanna, men hur ser de ut och vad heter de i framtiden? Förmodligen inte facebook, twitter och myspace.

Möjligen ning.com eller yammer.com, kanske något helt annat. Enligt Nielsen har Myspace i USA gått från överlägset störst 2008 till en tredjedel av facebook 2010 i fråga om antal unika användare. Även om facebook för närvarande innehar en förstaplats i USA är konkurrensen om våra digitala sociala preferenser bevisligen stenhård. Dessutom är facebook inte var mans vardagsrum i stora delar av världen.

Facebooks uppgång har drivits på av användarnas uppslutning kring denna sociala oas, men den gradvisa exploateringen av användarnas privata sfär kan komma att bli dess fall. De senaste åren har alltmer information gjorts allmänt tillgänglig per automatik, användaren måste i allt större utsträckning aktivt begränsa tillgängligheten av personlig information. Utvecklingen av den ofrivilliga öppenheten under den senaste femårsperioden är anmärkningsvärd att döma av Matt McKeons diagram.

Irritationen växer över facebooks upplevda nonchalans för privacy-frågor. Det har t.o.m. gått ut en uppmaning i utvecklarkollektivet att ta fram nya freeware-baserade lösningar för att konkurrera ut facebook. Om fem år kanske facebook är en övergiven ruin och småpratet, kalasinbjudningarna och intressegrupperna kommer att ha migrerat till en ny arena. Vi ses då i 3D på en plattform vi ännu inte känner till!

Anna Kiefer

Kommunikationsbyråns egen kommunikationschef med stort intresse för framtidens kommunikationsvägar.

JG Communication är Sveriges största och, tycker vi, ledande kommunikationsbyrå. Vi hjälper våra kunder att skapa relevant dialog med de som betyder mest för dem. Vi gör det genom att använda de verktyg som betyder mest för oss: ord, ljud och bild.

JG Communications blogg, Buzz om: Kommunikation, Sociala medier

No comments: