26 Jan 2011

Kommer uppmärksamhet före intresse eller är det tvärtom?

AIDA är ett välkänt begrepp i marknadsföring. Det står för Attention, Interest, Desire, Action. Uppmärksamhet, intresse, åtrå och handling är väl en fungerande översättning. Det är ett försök att beskriva den process som en potentiell kund går igenom från det att han/hon först uppmärksammar en produkt till att ett köp genomförs. Ibland brukar ett S läggas till på slutet, för Satisfaction. Tillfredsställelsen ska i det här sammanhanget förstås som den som gör att vi kommer tillbaka och handlar, att vi blir lojala kunder och även rekommenderar produkten till andra.

Men i dessa tider, när vi varje dag utsätts för tusentals budskap, slås jag av tanken att det inte längre handlar om att få uppmärksamhet först. AIDA-formeln är mer än 100 år gammal, och det är en självklarhet att vi inte längre tar till oss budskap som man gjorde då. Majoriteten människor levde då i tydligt avgränsade världar, detta var innan massturismen, och hade ett begränsat utbud av media. Ingen radio, TV eller Internet som konkurrerade om uppmärksamheten med en eller ett par dagstidningar och några dagstidningar.

Uppmärksamhet före intresse låter i mina öron som någon som står och hoppar upp och ned och skriker för att försöka fånga - just det, vår uppmärksamhet. Idag ignorerar vi alla budskap utom de som talar till oss på något sätt, som är relevanta, som - just det, fångar vårt intresse. Slutsatsen blir att ingen kommer att ägna någon uppmärksamhet åt det som inte först väckt ett intresse.

IADAS rullar inte lika lätt på tungan som AIDAS och saknar den kulturella referensen till operan. Men när vi ska göra vårt jobb, alltså skapa samtal och kommunikation kring vad som är relevant för den målgrupp vi försöker nå, är det bättre att vi tänker intresse, uppmärksamhet, åtrå, handling och tillfredsställelse.

Ett sätt att väcka mitt intresse, och därmed få min uppmärksamhet, är att i sin kommunikation ha gott om populärkulturella referenser. Det är därför jag gillar ComHems senaste reklamfilmer med Judit och Judit så mycket:


Jag menar, vem kan motstå en reklamfilm som har med de legendariska orden "Royal with Cheese". Inte jag!

Pontus Staunstrup är senior kommunikationsstrateg på JG Communication, och arbetar främst som rådgivare i kommunikationsstrategi samt med PR, webbstrategi och sociala medier. Han undervisar även i bl.a medierelationer och kommunikationsstrategi.

JG Communication är Sveriges största och, tycker vi, ledande kommunikationsbyrå. Vi hjälper våra kunder att skapa relevanta konversationer med de som betyder mest för dem. Vi gör det genom att använda de verktyg som betyder mest för oss, ord, ljud och bild.Andra bloggar om: ,

2 comments:

jonas said...

intressant, uppmärksamt, njutningsfullt skrivet, jag köper det. nöjd.

Anamma blog team said...

Tack för det!
/pontus